GTG KURSLISTA/POÄNGPLAN 2010
Högskoleinriktning
Gråmarkerade kurser obligatoriska i slutbetyget
Kärnämne Kurskod Poäng År 1 År 2 År 3
      lå 10-11 lå 11-12 lå 12-13
Engelska A EN1201 100 100    
Estetisk verksamhet ESV1201 50     50
Idrott och hälsa A IDH1201 100 50 50  
Matematik A MA1201 100 100    
Naturkunskap A NK1201 50 50    
Religionskunskap A RE1201 50   50
Samhällskunskap A SH1201 100 100    
Svenska A /  Sv som andra språk A SV1201/SVA1201 100 100    
Svenska B / Sv som andra språk B SV1202/SVA1202 100     100
Summa kärnämneskurser   750 500 50 200
           
Karaktärsämnen, gemensamma kurser med inriktning mot arbetsliv och vidare studier 
Matematik B MA1202 50 50    
Matematik C MA1203 100   100  
Matematik D MA1204 100   100  
Matematik E MA1205 50     50
Fysik A FY1201 100 100    
Fysik B FY1202 150     150
Kemi A KE1201 100   100  
Kommunikation och kultur SV1570 100   100  
Engelska B EN1202 100   100  
Företags- och produktkunskap (APU) PRT1512 200 200    
Produkt och teknikutveckling  (APU) TEU1501 150   150  
Arbetslivskunskap (APU) ARL 1501 250     250
Konstruktion A TEU1205 100   100  
Produktionsutrusning A PRT1570 100 100    
Produktionsutrustning B PRT1571 100   100  
Industriell produktion  PRT1572 100   100  
Ellära  ELL1570 100 100    
Produktutveckling TEU1570 100 50 50  
Elektronik ENK1570 100   100  
Summa karaktärsämneskurser   2150 600 1100 450
Summa kurser/projektarbete   2900 1100 1150 650
PROFILER Kurskod Poäng År 1 År 2 År 3
MEKATRONIK          400 p
Datorkommunikation DTR1201 100     100
Robotteknik STR1570 100     100
Avancerade Styrsystem STR1202 100     100
Projektarbete PA1201 100     100
Summa 400     400
TELEMATIK  
Telematik   ENSY1571 100     100
Datorkommunikation DTR1201 100     100
Fordonssystemteknik ENSY1570 100     100
Projektarbete PA1201 100     100
Summa 400     400
TEKNIKUTVECKLING OCH FÖRETAGANDE    
Företagsekonomi FE1572 100     100
Entreprenörskap  FE1571 100     100
Teknikutveckling och företagande TEU1209 100     100
Projektarbete PA1201 100     100
  Summa 400     400
VALBARA KURSER   Poäng År 1 År 2 År 3
Till År 1          
Alternativ I          
Moderna språk, Ty/Fr/Sp   100 100    
Alternativ II          
Hållbar utveckling HU1570 100 100    
Alternativ III          
Språklig medvetenhet A SV1502 100 100    
Till År 2          
Alternativ I          
Moderna språk, Ty/Fr/Sp   100   100  
Alternativ II          
Automationsenheter STR1201 100   100  
Alternativ IV          
Språklig medvetenhet B SV1503 100 100  
Till År 3          
Alternativ I          
   Moderna språk, Ty/Fr/Sp   100     100
Alternativ II          
   Engelska C EN1203 100     100
Alternativ III          
Programmering A   50     50
Programmering B   50     50
Summa valbara kurser   300 100 100 100
           
Total poängsumma för programmet samt fördelning över åren   3600 1200 1250 1150
ÖVRIGA VALBARA KURSER
Alternativ I
Modersmål 300p om grupp finns i regionen
Alternativ II
Specialidrott 200p kombinerat med 100p valbara kurser
Alternativ III 
I mån av plats finns möjlighet att välja, som ersättning, i föregående års allternativ 
Reviderad 20101203 Ulf Peterson